Sysselsättningsgrad, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 34:e lägsta i landet med 78,0 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.