Förvärvsfrekvens, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 582 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 72:a lägsta i landet med 77,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.