Andel högutbildade, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för andel högutbildade är det elfte lägsta i landet med 13,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.