Andel högutbildade, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 5 683 människor (2019). Landarealen är 605 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.