Andel högutbildade, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 582 invånare. Värdet för andel högutbildade är det femtonde lägsta i landet med 12,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.