Skattesats, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 576 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Laxå kommun till 33,73 procent, vilket var den 111:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.