Skattesats, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Laxå kommun till 34,48 procent, vilket var den 27:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.