Skattesats, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 5 683 människor (2019). Landarealen är 605 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.