Befolkningsökning, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 582 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Laxå kommun den 65:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.