Befolkningsökning, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 576 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Laxå kommun den 34:e lägsta i landet med −1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.