Befolkningsökning, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 5 683 människor (2019). Landarealen är 605 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.