Befolkningsökning, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Laxå kommun den 29:e lägsta i landet med −2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.