Medelålder, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 659 invånare. Värdet för medelålder är det 34:e högsta i landet med 46,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.