Medelålder, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för medelålder är det 32:a högsta i landet med 47,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.