Medelålder, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 582 invånare. Värdet för medelålder är det 30:e högsta i landet med 47,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.