Invånare i kommunen, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 576 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 22 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.