Invånare i kommunen, Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 5 683 människor (2019). Landarealen är 605 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.