Kommunens kostnader, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 479 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 43:e lägsta i landet med 59 101 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.