Kommunens skatteintäkter, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 144 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 653 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.