Andel förtidspensionärer, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 144 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 94:e lägsta i landet med 4,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.