Andel förtidspensionärer, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 21 640 människor (2018). Landarealen är 205 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.