Nyföretagande, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 479 invånare. Värdet för nyföretagande är det 90:e lägsta i landet med 9,3 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.