Förvärvsfrekvens, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 21 862 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 85:e högsta i landet med 82,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.