Andel högutbildade, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 144 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.