Skattesats, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 144 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Kumla kommun till 33,15 procent, vilket var den 119:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.