Skattesats, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 516 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Kumla kommun till 33,84 procent, vilket var den 104:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.