Befolkningsökning, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 21 862 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kumla kommun nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.