Befolkningsökning, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 516 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Kumla kommun den 42:a högsta i landet med 3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.