Befolkningsökning, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 144 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Kumla kommun den 81:a högsta i landet med 2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.