Medelålder, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 144 invånare. Värdet för medelålder är det 51:a lägsta i landet med 40,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.