Medelålder, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 21 862 invånare. Värdet för medelålder är det 49:e lägsta i landet med 40,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.