Invånare i kommunen, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 479 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 116:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.