Invånare i kommunen, Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 21 738 människor (2019). Landarealen är 205 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.