Kommunens kostnader, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 263 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 78:e lägsta i landet med 57 342 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.