Kommunens skatteintäkter, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 263 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 69:e högsta i landet med 47 373 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.