Kommunens skatteintäkter, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 437 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 73:e högsta i landet med 49 194 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.