Anställda i kommunen, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 437 invånare. Värdet för anställda i länet är det 66:e högsta i landet med 2 613 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.