Största privata arbetsgivare, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 437 invånare. Saab Dynamics Aktiebolag är största privata arbetsgivare och med 825 anställda (nov 2020) den 51:a största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.