Andel förtidspensionärer, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 30 419 människor (2018). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.