Andel företagare, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 263 invånare. Värdet för andel företagare är det fjärde lägsta i landet med 4,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.