Andel företagare, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 437 invånare. Värdet för andel företagare är det fjärde lägsta i landet med 3,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.