Andel högutbildade, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 278 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.