Andel högutbildade, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 263 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.