Skattesats, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 261 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Karlskoga kommun till 34,30 procent, vilket var den 41:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.