Skattesats, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 278 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Karlskoga kommun till 33,55 procent, vilket var den 131:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.