Skattesats, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 437 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Karlskoga kommun till 33,55 procent, vilket var den 130:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.