Befolkningsökning, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 263 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Karlskoga kommun den 74:e lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.