Befolkningsökning, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 261 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Karlskoga kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.