Invånare i kommunen, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 261 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 88:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.