Invånare i kommunen, Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 30 381 människor (2019). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.