Kommunens kostnader, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 15 990 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 66:e lägsta i landet med 56 627 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.