Kommunens skatteintäkter, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 196 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 62:a lägsta i landet med 44 724 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.