Största privata arbetsgivare, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 290 invånare. Ahlsell Sverige AB är största privata arbetsgivare och med 1 025 anställda (år 2022) den 42:a största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.