Andel företagare, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 290 invånare. Värdet för andel företagare är det 70:e lägsta i landet med 5,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.