Andel högutbildade, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 290 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 59:e lägsta i landet med 15,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.