Skattesats, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 290 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Hallsbergs kommun till 33,10 procent, vilket var den 113:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.