Skattesats, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 232 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Hallsbergs kommun till 33,85 procent, vilket var den 99:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.