Medelålder, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 290 invånare. Värdet för medelålder är det 92:a lägsta i landet med 42,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.