Medelålder, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 15 990 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 42,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.