Invånare i kommunen, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 196 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 144:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.