Invånare i kommunen, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 15 932 människor (2019). Landarealen är 640 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.