Invånare i kommunen, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 15 990 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 143 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.