Invånare i kommunen, Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 232 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 145:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.