Kommunens kostnader, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 896 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 47:e högsta i landet med 66 239 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.