Kommunens skatteintäkter, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 656 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 29:e lägsta i landet med 45 335 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.