Kommunens skatteintäkter, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 6 983 människor (2018). Landarealen är 990 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.