Största privata arbetsgivare, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 896 invånare. Största privata arbetsgivare är Ovako Sweden AB med 525 anställda (nov 2019).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.