Andel förtidspensionärer, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 7 013 människor (2019). Landarealen är 990 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.