Andel förtidspensionärer, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 896 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 49:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.