Nyföretagande, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 849 invånare. Värdet för nyföretagande är det sjuttonde lägsta i landet med 7,4 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.