Andel företagare, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 7 013 människor (2019). Landarealen är 990 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.