Andel företagare, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 656 invånare. Värdet för andel företagare är det 75:e lägsta i landet med 5,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.