Sysselsättningsgrad, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 656 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det åttonde lägsta i landet med 74,7 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.