Förvärvsfrekvens, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 896 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tionde lägsta i landet med 72,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.